PZU

Agent PZU Maciej Jaworski WARSZAWA

Bezpośrednia likwidacja szkód dla Klientów posiadających OC w PZU S.A.

PZU wprowadza bezpośrednią likwidację szkód (BLS) komunikacyjnych. Oznacza to – pisze „Rzeczpospolita”(Nr z 03.04.2014 r.), że poszkodowany klient towarzystwa będzie mógł wybrać, czy chce, aby jego szkodę likwidował PZU SA czy ubezpieczyciel sprawcy. Jak wyjaśnia w gazecie Tomasz Tarkowski, członek zarządu PZU, „zdecydowaliśmy się na ten krok, ponieważ nie mamy pewności, czy i kiedy zostanie wprowadzony w życie podobny projekt przygotowywany przez Polską Izbę Ubezpieczeń”. PIU prowadzi prace nad BLS od 2008 r. W 2013 r. wprawdzie izba zadecydowała o uruchomieniu pilotażu BLS, ale do dziś jeszcze go nie wprowadzono.
W opinii Tarkowskiego. „firmy zaczęły się obawiać utraty klientów, dotarło bowiem do nich, że wprowadzenie BSL zmieni zasady konkurencji na rynku”. Ponadto, po badaniach rynku okazało się, iż „po wejściu w życie bezpośredniej likwidacji jedna czwarta kierowców zastanowi się nad wybraniem innego ubezpieczyciela. Na pytanie, kogo by wybrali, 22 proc. badanych odpowiedziało: PZU. 11 proc. wskazało na Wartę, 9 proc. na Link4” – podaje dziennik.
Według „Rzeczpospolitej”, PZU SA zamierza likwidować szkody opierając się o koszty rzeczywiste naprawy, a nie ryczałtowo, licząc się z tym, że takie rozliczanie może spowodować wzrost średniej ceny szkody, a w rezultacie i wyższą cenę ubezpieczenia. „Klient zacznie jednak inaczej postrzegać obowiązkowe ubezpieczenie OC – wybierając polisę, będzie miał bowiem świadomość, że kupuje ją dla siebie, a nie dla innych. (…) znacznie większą rolę będzie przywiązywał do jakości obsługi i naprawy swojego auta” – podkreśla gazeta.